FORVALTNINGSDATABASEN

Anne Grethe Gjerdalen

Denne siden viser opplysninger om Anne Grethe Gjerdalen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne Grethe Gjerdalen
NSD id-nummer: 18237
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Styret for Halmrast skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 536 Lærer 1970
1989 Styret for Halmrast skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 536 Lærer 1970
1990 Styret for Halmrast skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 536 Lærer 1970 1970
1991 Styret for Halmrast skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 536 Lærer 1970 1970