Forvaltningsdatabasen

Styret for Halmrast skole

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Halmrast skole" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Halmrast skole
Utvalgsnummer: 2017000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1980
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1992
Hjemmel:
Opprettet 1980 av Kirke- og undervisningsdepartementet
Mandat:
Ansvar for skolens drift, vedta budsjettforslag, kontrollere regnskap, foreta tilsettinger, behandle fag- og timefordelingsplaner, organisering av miljøarbeidet og årsrapporter, foreslå modernisering, vedlikehold og nybygg.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 5 8000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 5 13000 Vedkommende departement
1982 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 6 10662 Vedkommende departement
1983 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 4 8137 Annen instans
1984 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 4 8400 Annen instans
1985 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 7 14700 Annen instans
1986 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 0 0 Annen instans
1987 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 0 0
1988 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 4 10712
1989 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 4 11164
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 6 13266
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 0 0
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Else-Marie Afstaas 2 533 Internatassistent Av departement 1970 1970
1980 Nestleder Odd Struksnes 1 536 Bonde Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Bjørn Myhrmoen 1 536 Lærer Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Jakob Mork 1 536 Skolesjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Else Marion Rønning 2 536 Lærer Av departement 1970 1970
1980 Leder Kåre Inngjerdingen 1 536 Tømmermåler Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Inger Granum 2 536 Husmor Av departement 1970 1970
1982 Nestleder Bjørn Hansen 1 536 Ordfører Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Else-Marie Afstaas 2 533 Internatassistent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Jakob Mork 1 536 Skolesjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Else Marion Rønning 2 536 Lærer Av departement 1970
1983 Nestleder Bjørn Hansen 1 536 Ordfører Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Bjørn Myhrmoen 1 536 Lærer Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Else-Marie Afstaas 2 533 Internatassistent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Else Marion Rønning 2 536 Lærer Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Bjørn Myhrmoen 1 536 Lærer Av departement 1970
1984 Nestleder Bjørn Hansen 1 536 Ordfører Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Jakob Mork 1 536 Skolesjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Else-Marie Afstaas 2 533 Internatassistent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Jakob Mork 1 536 Skolesjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Else Marion Rønning 2 536 Lærer Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Bjørn Myhrmoen 1 536 Lærer Av departement 1970
1985 Nestleder Bjørn Hansen 1 536 Ordfører Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Else-Marie Afstaas 2 533 Internatassistent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Bjørn Myhrmoen 1 536 Lærer Av departement 1970
1986 Nestleder Bjørn Hansen 1 536 Ordfører Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Else Marion Rønning 2 536 Lærer Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Jakob Mork 1 536 Skolesjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Else-Marie Afstaas 2 533 Internatassiste Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Jakob Mork 1 536 Skolesjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Bjørn Myhrmoen 1 536 Lærer Av departement 1970
1987 Nestleder Bjørn Hansen 1 536 Ordfører Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Else Marion Rønning 2 536 Lærer Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Ellen Haldis Magnussen 2 536 Konsulent Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Bjørn Lindberg 1 536 Innkjøpssjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Leif Brevik 1 536 Lærer Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Else Berit Røyne 2 536 Lærer Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Helge Jørgenstuen 1 536 Overkonduktør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Else Halmrast 2 536 Kontorfullmekti Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Solveig Sætheren 2 536 Internatassiste Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Trygve Kleppen 1 536 Fhv. Lærer Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Dina Huuse Rostad 2 536 Sosionom Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Anne Grethe Gjerdalen 2 536 Lærer Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Helge Jørgenstuen 1 536 Overkonduktør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Else Berit Røyne 2 536 Lærer Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Bjørn Lindberg 1 536 Innkjøpssjef Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Anne Grethe Gjerdalen 2 536 Lærer Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Leif Brevik 1 536 Lærer Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Trygve Kleppen 1 536 Fhv. Lærer Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Else Halmrast 2 536 Kontorfullmekti Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Dina Huuse Rostad 2 536 Sosionom Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Solveig Sætheren 2 536 Internatassiste Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Sigrid Lajord Aas 2 536 Lærer Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Ellen Haldis Magnussen 2 536 Konsulent Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Bjørn Myhrmoen 1 536 Lærer Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Solveig Sætheren 2 536 Internatassiste Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Else Halmrast 2 536 Kontorfullmekti Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Anne Grethe Gjerdalen 2 536 Lærer Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Trygve Kleppen 1 536 Fhv. Lærer Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Hanne Bråthen 2 536 Lærer Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Dina Huuse Rostad 2 536 Sosionom Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Helge Jørgenstuen 1 536 Overkonduktør Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Ellen Haldis Magnussen 2 536 Konsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Sigrid Lajord Aas 2 536 Lærer Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Bjørn Lindberg 1 536 Innkjøpssjef Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Ole Michael Onarheim 1 502 Sykepleier Av departement 1970
1991 Leder Fred Sørensen 1 536 Skolesjef Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Sigrid Lajord Aas 2 536 Lærer Av departement 1970 1970
1991 Vanlig medlem Birgit Henriksrud 2 536 Kontorfull Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Gunnvor Klevengen 2 536 Sykepleier Av departement 1970
1991 Nestleder Håvard Lysen 1 536 Undervisni Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Eva Fløystad 2 536 Førskolelæ Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Tor Killingdalen 1 536 Adjunkt Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Ingunn Lomeland Brevik 2 536 Internatas Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Bjørn Lindberg 1 536 Innkjøpssjef Av departement 1970 1970
1991 Vanlig medlem Solveig Sætheren 2 536 Internatassiste Av departement 1970 1970
1991 Vanlig medlem Anne Grethe Gjerdalen 2 536 Lærer Av departement 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Bjørn Myhrmoen 1 536 Lærer Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Ole Michael Onarheim 1 502 Sykepleier Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Birgit Henriksrud 2 536 Kontorfullmekti Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Eva Fløystad 2 536 Førskolelærer Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Tor Killingdalen 1 536 Adjunkt Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Ingunn Lomeland Brevik 2 536 Internatassiste Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Bjørn Myhrmoen 1 536 Lærer Av departement 1970
1992 Nestleder Håvard Lysen 1 536 Undervisningsin Av departement 1970
1992 Leder Fred Sørensen 1 536 Skolesjef Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Gunnvor Klevengen 2 536 Sykepleier Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Kjell Sandvik Jensen 1 1201 Lastebileier Av departement 1970