FORVALTNINGSDATABASEN

Mikal Johansen

Denne siden viser opplysninger om Mikal Johansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Mikal Johansen
NSD id-nummer: 18797
Fødselsår: 1961
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1970
1988 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1970
1989 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1970
1990 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1970