FORVALTNINGSDATABASEN

Unni Jordet

Denne siden viser opplysninger om Unni Jordet fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Unni Jordet
NSD id-nummer: 18826
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Utenriksdepartementets stipendkomite Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 216 Konsulent 1970
1992 Stipendkomiteen for Utvandringsfondet av 1975 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 216 Førstekonsulent 1970
1993 Stipendkomiteen for Utvandringsfondet av 1975 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 216 Førstekonsulent 1970
1994 Stipendkomiteen for Utvandringsfondet av 1975 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 216 Førstekonsulent 1970
1995 Stipendkomiteen for Utvandringsfondet av 1975 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 216 Førstekonsulent 1970