FORVALTNINGSDATABASEN

Sidsel Beate Kløverød

Denne siden viser opplysninger om Sidsel Beate Kløverød fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sidsel Beate Kløverød
NSD id-nummer: 18912
Fødselsår: 1954
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 806 Konsulent 1970
1989 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 806 Sosialsjef 1970
1990 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 806 Sosialsjef 1970 1970