FORVALTNINGSDATABASEN

Trygve Kleppen

Denne siden viser opplysninger om Trygve Kleppen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Trygve Kleppen
NSD id-nummer: 18917
Fødselsår: 1920
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Styret for Halmrast skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 536 Fhv. Lærer 1970
1989 Styret for Halmrast skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 536 Fhv. Lærer 1970
1990 Styret for Halmrast skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 536 Fhv. Lærer 1970