FORVALTNINGSDATABASEN

Ellen Haldis Magnussen

Denne siden viser opplysninger om Ellen Haldis Magnussen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ellen Haldis Magnussen
NSD id-nummer: 19279
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Styret for Halmrast skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 536 Konsulent 1970
1989 Styret for Halmrast skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 536 Konsulent 1970
1989 Styret for Statens klinikk for narkomane, Hov Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 536 Konsulent 1970
1990 Styret for Halmrast skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 536 Konsulent 1970
1990 Styret for Statens klinikk for narkomane, Hov Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 536 Konsulent 1970 1970