FORVALTNINGSDATABASEN

Jarle Benum

Denne siden viser opplysninger om Jarle Benum fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Jarle Benum
NSD id-nummer: 1938
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det regionale høgskolestyret for Nord-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1721 Bonde 1970 1970
1984 Det regionale høgskolestyret for Nord-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1721 Bonde 1970 1970
1987 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør
1988 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør