FORVALTNINGSDATABASEN

Sandra Riise

Denne siden viser opplysninger om Sandra Riise fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sandra Riise
NSD id-nummer: 19818
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1871 Disponent 1970
1988 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1871 Banksjef 1970
1989 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1871 Banksjef 1970
1990 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1871 Banksjef 1970