FORVALTNINGSDATABASEN

Cato Paulsen

Denne siden viser opplysninger om Cato Paulsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Cato Paulsen
NSD id-nummer: 2000
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2012 Postpakkemester
1981 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2012 Postpakkemester