FORVALTNINGSDATABASEN

Karen Frida Kleven

Denne siden viser opplysninger om Karen Frida Kleven fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Karen Frida Kleven
NSD id-nummer: 2008
Fødselsår: 1925
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2001 Lærer
1981 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2001 Lærer
1982 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2001 Lærer 1970 1970
1986 Styret for Televerket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2001 Undervisningsinsp 1970 1970
1990 Styret for Televerket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2001 Undervisningsin 1970 1970