FORVALTNINGSDATABASEN

Sonja Sunde

Denne siden viser opplysninger om Sonja Sunde fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Sonja Sunde
NSD id-nummer: 20300
Fødselsår: 1923
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekontorful 1970
1988 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekontorful 1970
1989 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekontorful 1970