FORVALTNINGSDATABASEN

Reidar Waaler

Denne siden viser opplysninger om Reidar Waaler fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Reidar Waaler
NSD id-nummer: 20562
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 402 Førstekonsulent 1970
1988 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 402 Førstekonsulent 1970
1989 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 402 Førstekonsulent 1970
1993 Kommisjonen til å utarbeide en kontrollordning for de hemmelige tjenester Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 402 Førstekonsulent 1970
1994 Kommisjonen til å utarbeide en kontrollordning for de hemmelige tjenester Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 402 Førstekonsulent 1970