FORVALTNINGSDATABASEN

Terje Wiberg

Denne siden viser opplysninger om Terje Wiberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Terje Wiberg
NSD id-nummer: 20609
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 817 Ass. Fylkeslege 1970
1987 Sakkyndig bilutvalg for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 817 Ass. Fylkeslege 1970
1988 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 817 Ass. Fylkeslege 1970
1988 Sakkyndig bilutvalg for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 817 Ass. Fylkeslege 1970
1989 Sakkyndig bilutvalg for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 817 Ass. Fylkeslege 1970
1992 Reisende kontrollkommisjon for Telemark Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 817 Kommunelege 1970
1993 Reisende kontrollkommisjon for Telemark Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 817 Kommunelege 1970
1994 Reisende kontrollkommisjon for Telemark Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 817 Kommunelege 1970
1995 Reisende kontrollkommisjon for Telemark Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 817 Kommunelege 1970
1996 Reisende kontrollkommisjon for Telemark Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 817 Kommunelege 1970
1997 Reisende kontrollkommisjon for Telemark Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 817 Kommunelege 1970