FORVALTNINGSDATABASEN

Finn B. Henriksen

Denne siden viser opplysninger om Finn B. Henriksen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Finn B. Henriksen
NSD id-nummer: 209
Fødselsår: 1918
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Formann 1970 1970
1990 Styret for Kredittilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Fhv. Direktør 1970
1991 Styret for Kredittilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Fhv. Direktør 1970
1992 Styret for Kredittilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Fhv. Direktør 1970
1993 Styret for Kredittilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Fhv. Direktør 1970