FORVALTNINGSDATABASEN

Mariken Vaa

Denne siden viser opplysninger om Mariken Vaa fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Mariken Vaa
NSD id-nummer: 21037
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Utvalg for tildeling av tilskudd til utgivelse av lærebøker Andre oppgaver Varamedlem og nestleder Av departement 301 Forsker 1970
1988 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 1970
1989 Utvalg for tildeling av tilskudd til utgivelse av lærebøker Andre oppgaver Varamedlem og nestleder Av departement 301 Forsker 1970
1990 Utvalg for tildeling av tilskudd til utgivelse av lærebøker Andre oppgaver Varamedlem og nestleder Av departement 301 Forsker 1970
1991 Utvalg for tildeling av tilskudd til utgivelse av lærebøker Andre oppgaver Varamedlem og nestleder Av departement 301 Forsker 1970
1992 Utvalg for tildeling av tilskudd til utgivelse av lærebøker Andre oppgaver Varamedlem og nestleder Av departement 301 Forsker 1970
1994 Styret for Høgskolen i Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Forsker 2 1970
1995 Styret for Høgskolen i Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Forsker 2 1970
1996 Styret for Høgskolen i Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Forsker 2 1970
1997 Styret for Høgskolen i Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Forsker 2 1970