FORVALTNINGSDATABASEN

Hans-Chr. Rittun

Denne siden viser opplysninger om Hans-Chr. Rittun fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hans-Chr. Rittun
NSD id-nummer: 21303
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Statens utvalg for legemiddelinformasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førsteamanuensi 1970
1989 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 0 1970