FORVALTNINGSDATABASEN

Finn Lynghjem

Denne siden viser opplysninger om Finn Lynghjem fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Finn Lynghjem
NSD id-nummer: 21380
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Reisende kontrollkommisjon for Sunnmøre Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av andre 1504 Dommer 1970
1986 Reisende kontrollkommisjon for Sunnmøre Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av andre 1504 Dommer 1970
1987 Reisende kontrollkommisjon for Sunnmøre Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av andre 1504 Dommer 1970 1970
1988 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 717 Bedriftsrevisor 1970
1993 Reisende kontrollkommisjon for Sunnmøre Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av andre 1504 Dommer 1970 1970