FORVALTNINGSDATABASEN

Finn Mørch Andersen

Denne siden viser opplysninger om Finn Mørch Andersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Finn Mørch Andersen
NSD id-nummer: 21434
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 707 Seksjonssjef 1970
1991 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 707 Seksjonssjef 1970
1992 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 707 Seksjonssjef 1970
1993 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 707 Seksjonssjef 1970
1994 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 707 Seksjonssjef 1970
1995 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 707 Seksjonssjef 1970
1996 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 707 Seksjonssjef 1970
1997 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 707 Seksjonssjef 1970