FORVALTNINGSDATABASEN

Olav Ulleren

Denne siden viser opplysninger om Olav Ulleren fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Olav Ulleren
NSD id-nummer: 21560
Fødselsår: 1954
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Styret for Selskapet for industrivekstanlegg (SIVA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder I statsråd 826 Kommuneveterinæ 1970
1991 Styret for Selskapet for industrivekstanlegg (SIVA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder I statsråd 826 Kommuneveterinæ 1970
1992 Styret for Selskapet for industrivekstanlegg (SIVA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 826 Kommuneveterinæ 1970
1994 Styret for Høgskolen i Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 826 Ordfører 1970
1995 Styret for Høgskolen i Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 826 Ordfører 1970
1996 Styret for Høgskolen i Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 826 Ordfører 1970
1997 Styret for Høgskolen i Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 826 Ordfører 1970 1970
1997 [mangler navn] Vanlig medlem Av departement 826 Ordfører 1970