FORVALTNINGSDATABASEN

Arne Rognmo

Denne siden viser opplysninger om Arne Rognmo fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arne Rognmo
NSD id-nummer: 21640
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 2012 Forsker 1970
1991 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 2012 Forsker 1970
1992 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 2012 Forsker 1970
1993 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 2012 Forsker 1970
1994 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 2012 Forsker 1970
1995 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 2012 Forsker 1970
1996 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 2012 Forsker 1970
1997 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 2012 Forsker 1970