FORVALTNINGSDATABASEN

Lilly Wiborg

Denne siden viser opplysninger om Lilly Wiborg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Lilly Wiborg
NSD id-nummer: 21728
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1970
1991 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1970
1992 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1970
1993 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1970
1994 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1970
1995 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1970
1995 Utvalg for tiltaksfond for småfe og fjørfe m.m. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1970
1996 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1970
1996 Utvalg for tiltaksfond for småfe og fjørfe m.m. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1970
1997 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1970