FORVALTNINGSDATABASEN

Gunn Marie Hansen

Denne siden viser opplysninger om Gunn Marie Hansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gunn Marie Hansen
NSD id-nummer: 21861
Fødselsår: 1954
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1840 1970
1991 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1840 1970
1992 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1840 1970
1993 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1840 1970 1970