FORVALTNINGSDATABASEN

Torunn Pettersen

Denne siden viser opplysninger om Torunn Pettersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Torunn Pettersen
NSD id-nummer: 21880
Fødselsår: 1959
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2011 Bibliotekleder 1970
1991 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2011 Bibliotekleder 1970
1992 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2011 Bibliotekleder 1970
1994 Styret for Samisk høgskole (Sami Allaskuvla) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 2011 Bibliotekleder 1970
1995 Styret for Samisk høgskole (Sami Allaskuvla) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 2011 Bibliotekleder 1970
1996 Styret for Samisk høgskole (Sami Allaskuvla) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 2011 Bibliotekleder 1970
1997 Styret for Samisk høgskole (Sami Allaskuvla) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 2011 Bibliotekleder 1970