FORVALTNINGSDATABASEN

Hilde Krogh

Denne siden viser opplysninger om Hilde Krogh fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hilde Krogh
NSD id-nummer: 21972
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1103 Statsautorisert 1970
1991 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1103 Statsautorisert 1970
1992 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1103 Statsautorisert 1970
1993 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1103 Statsautorisert 1970
1994 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1103 Statsautorisert 1970
1994 Styret for Kredittilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Statsautorisert 1970
1995 Aksjelovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Statsautorisert 1970
1995 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1103 Statsautorisert 1970
1996 Aksjelovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Statsautorisert 1970
1996 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1103 Statsautorisert 1970
1997 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1103 Statsautorisert 1970