FORVALTNINGSDATABASEN

Tom Hugo-Sørensen

Denne siden viser opplysninger om Tom Hugo-Sørensen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tom Hugo-Sørensen
NSD id-nummer: 22294
Fødselsår: 1954
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1970
1991 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1970
1991 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1970
1992 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1970
1992 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1970
1993 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1970
1993 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1970
1994 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1994 Utvalg til å gjennomgå verdipapirhandellovgivninge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Ekspedisjonssjef 1970
1994 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1995 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1995 Utvalg til å gjennomgå verdipapirhandellovgivninge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Ekspedisjonssjef 1970