FORVALTNINGSDATABASEN

Kåre Idar Moljord

Denne siden viser opplysninger om Kåre Idar Moljord fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kåre Idar Moljord
NSD id-nummer: 22434
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Regnskapsrådet Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Advokat 1970
1991 Regnskapsrådet Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Advokat 1970
1992 Regnskapsrådet Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Advokat 1970
1993 Regnskapsrådet Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Advokat 1970
1994 Regnskapsrådet Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Advokat 1970
1995 Regnskapsrådet Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Advokat 1970
1996 Regnskapsrådet Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Advokat 1970
1997 Regnskapsrådet Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Advokat 1970