FORVALTNINGSDATABASEN

Erik Mamelund

Denne siden viser opplysninger om Erik Mamelund fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Erik Mamelund
NSD id-nummer: 22644
Fødselsår: 1958
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Regnskapsdirekt 1970
1990 Regnskapslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Regnskapsdirekt 1970
1991 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Regnskapsdirekt 1970
1991 Regnskapslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Regnskapsdirekt 1970
1992 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Regnskapsdirekt 1970
1992 Regnskapslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Regnskapsdirekt 1970
1993 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Regnskapsdirekt 1970
1993 Regnskapslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Regnskapsdirekt 1970
1994 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Regnskapsdirekt 1970
1994 Regnskapslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Regnskapsdirekt 1970
1995 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Regnskapsdirekt 1970
1995 Regnskapslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Regnskapsdirekt 1970
1996 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Regnskapsdirekt 1970
1997 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Regnskapsdirekt 1970