FORVALTNINGSDATABASEN

Jahn Mydland

Denne siden viser opplysninger om Jahn Mydland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jahn Mydland
NSD id-nummer: 22885
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Det særskilte etterforskningsorgan - Nordland Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 0 Sorenskriver 1970
1990 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av andre 0 Sorenskriver 1970
1991 Det særskilte etterforskningsorgan - Nordland Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 0 Sorenskriv 1970
1991 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av andre 0 Sorenskriv 1970
1992 Det særskilte etterforskningsorgan - Nordland Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 0 Sorenskriver 1970
1992 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av andre 0 Sorenskriver 1970
1993 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av andre 0 Sorenskriver 1970
1994 Tilsynsrådet for Skien kretsfengsel Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 805 Byrettsdommer 1970
1994 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av andre Sorenskriver 1970
1995 Tilsynsrådet for Skien kretsfengsel Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 805 Byrettsdommer 1970
1995 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av andre Sorenskriver 1970