FORVALTNINGSDATABASEN

Turid Kjellman Pedersen

Denne siden viser opplysninger om Turid Kjellman Pedersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Turid Kjellman Pedersen
NSD id-nummer: 2343
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 2012 Bonde 1970 1970
1980 Styret for Direktoratet for Statens skoger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 2012 Bonde 1970
1981 Styret for Direktoratet for Statens skoger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2012 Husmor 1970 1970
1981 Styret for Stattre A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2012 Husmor 1970 1970
1984 Styret for stiftelsen statens veiledningsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2012 Husmor 1970
1984 Styret for Stattre A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2012 Husmor 1970
1985 Styret for stiftelsen statens veiledningsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2012 Husmor 1970
1985 Styret for Stattre A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2012 Husmor 1970
1986 Styret for stiftelsen statens veiledningsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2012 Husmor 1970