FORVALTNINGSDATABASEN

Åshild Hortemo

Denne siden viser opplysninger om Åshild Hortemo fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Åshild Hortemo
NSD id-nummer: 23492
Fødselsår: 1961
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Kontrollsj 1970
1992 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Kontrollsjef 1970