FORVALTNINGSDATABASEN

Gunnvor Klevengen

Denne siden viser opplysninger om Gunnvor Klevengen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gunnvor Klevengen
NSD id-nummer: 23602
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Styret for Halmrast skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 536 Sykepleier 1970
1992 Styret for Halmrast skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 536 Sykepleier 1970