FORVALTNINGSDATABASEN

Håvard Lysen

Denne siden viser opplysninger om Håvard Lysen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Håvard Lysen
NSD id-nummer: 23717
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Styret for Halmrast skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 536 Undervisni 1970
1992 Styret for Halmrast skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 536 Undervisningsin 1970