FORVALTNINGSDATABASEN

Jarle Schjølberg

Denne siden viser opplysninger om Jarle Schjølberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jarle Schjølberg
NSD id-nummer: 23951
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1936 Fiskeskipp 1970
1992 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1936 Fiskeskipper 1970
1993 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Fiskeskipper 1970
1994 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Fiskeskipper 1970 1970
1996 Sakkyndig råd for fiskefartøyer Vanlig medlem Av departement 1902 Fisker 1970
1997 Sakkyndig råd for fiskefartøyer Vanlig medlem Av departement 1902 Fisker 1970