FORVALTNINGSDATABASEN

Eva Håheim Pedersen

Denne siden viser opplysninger om Eva Håheim Pedersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Eva Håheim Pedersen
NSD id-nummer: 24328
Fødselsår: 1954
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2001 Høgskolelærer 1970
1993 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2001 Høgskolelærer 1970
1994 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2001 Høgskolelærer 1970