FORVALTNINGSDATABASEN

Inger Helene Iversen

Denne siden viser opplysninger om Inger Helene Iversen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Inger Helene Iversen
NSD id-nummer: 24623
Fødselsår: 1962
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Fagutvalget for revisorutdanningen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Skatterevisor 1970
1992 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Skatterevisor 1970
1993 Fagutvalget for revisorutdanningen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Skatterevisor 1970
1993 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Skatterevisor 1970
1994 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrevisor 1970
1994 Utvalg til å gjennomgå revisjonslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Spesialrevisor 1970
1995 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrevisor 1970
1995 Utvalg til å gjennomgå revisjonslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Spesialrevisor 1970
1996 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrevisor 1970
1996 Utvalg til å gjennomgå revisjonslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Spesialrevisor 1970
1997 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrevisor 1970
1997 Utvalg til å gjennomgå revisjonslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Spesialrevisor 1970