FORVALTNINGSDATABASEN

Torunn Bragstad

Denne siden viser opplysninger om Torunn Bragstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Torunn Bragstad
NSD id-nummer: 25709
Fødselsår: 1956
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1993 Ekspertutvalg for å vurdere den samfunnsmessige rolle for private pensjonsordninger (Pensjonsforsikringsutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker 1970
1994 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Forsker 1970
1994 Ekspertutvalg for å vurdere den samfunnsmessige rolle for private pensjonsordninger (Pensjonsforsikringsutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker 1970
1995 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Forsker 1970
1996 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Forsker 1970
1997 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Forsker 1970