FORVALTNINGSDATABASEN

Anna Louise Beer

Denne siden viser opplysninger om Anna Louise Beer fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anna Louise Beer
NSD id-nummer: 2585
Fødselsår: 1924
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Det norske komponistfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Byrettsdommer 1970
1980 Klagenemnda for likestilling Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Skifterettsdommer
1981 Styret for Det norske komponistfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Byrettsdommer 1970
1981 Klagenemnda for likestilling Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Skifterettsdommer
1981 Skattekommisjonen av 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Dommer 1970 1970
1983 Klagenemnda for likestilling Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Skifterettsdommer 1970
1983 Skattekommisjonen av 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Skifterettsdommer 1970
1984 Skattekommisjonen av 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Skifterettsdommer 1970
1986 Styret for Det norske komponistfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Skifterettsdommer 1970 1970