FORVALTNINGSDATABASEN

Annik Øveraasen

Denne siden viser opplysninger om Annik Øveraasen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Annik Øveraasen
NSD id-nummer: 26342
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1993 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Ridgiver 1970
1994 Styret for Høgskolen i Gjøvik Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 502 Prorektor 1970
1994 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Ridgiver 1970
1994 Spesialutvalget for konkurransesaker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ridgiver 1970
1995 Styret for Høgskolen i Gjøvik Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 502 Prorektor 1970
1996 Styret for Høgskolen i Gjøvik Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 502 Prorektor 1970