FORVALTNINGSDATABASEN

Ole Osva Moss

Denne siden viser opplysninger om Ole Osva Moss fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ole Osva Moss
NSD id-nummer: 27061
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1994 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 402 Rådgiver 1970
1995 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 402 Rådgiver 1970