FORVALTNINGSDATABASEN

Martin Engeset

Denne siden viser opplysninger om Martin Engeset fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Martin Engeset
NSD id-nummer: 27672
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1995 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av departement 102 Revisjonsmedarb 1970
1996 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 102 Revisjonsmedarb 1970
1997 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 102 Revisjonsmedarb 1970