FORVALTNINGSDATABASEN

Endre Skjørestad

Denne siden viser opplysninger om Endre Skjørestad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Endre Skjørestad
NSD id-nummer: 28086
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1995 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av Stortinget 1102 Advokat 1970
1996 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av Stortinget 1102 Advokat 1970
1997 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av Stortinget 1102 Advokat 1970