FORVALTNINGSDATABASEN

Dag Aarnes

Denne siden viser opplysninger om Dag Aarnes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Dag Aarnes
NSD id-nummer: 28195
Fødselsår: 1958
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1995 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Rådgiver 1970
1995 Spesialutvalget for konkurransesaker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Rådgiver 1970