FORVALTNINGSDATABASEN

Agnete Eide Horne

Denne siden viser opplysninger om Agnete Eide Horne fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Agnete Eide Horne
NSD id-nummer: 28624
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1996 Kontrollkommisjonen for Sandviken og Dr. Martens sykehus Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 1201 Helsesøster 1970
1997 Kontrollkommisjonen for Sandviken og Dr. Martens sykehus Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 1201 Helsesøster 1970