FORVALTNINGSDATABASEN

Kåre Karlsen

Denne siden viser opplysninger om Kåre Karlsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kåre Karlsen
NSD id-nummer: 28711
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1996 Sakkyndig råd for fiskefartøyer Vanlig medlem Av departement 1201 Organisasjonsse 1970
1997 Sakkyndig råd for fiskefartøyer Vanlig medlem Av departement 1201 Organisasjonsse 1970