FORVALTNINGSDATABASEN

Kjell A. Kristiansen

Denne siden viser opplysninger om Kjell A. Kristiansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjell A. Kristiansen
NSD id-nummer: 28752
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1996 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av andre 1870 Lege 1970
1997 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av andre 1870 Lege 1970