FORVALTNINGSDATABASEN

Leif A. Lier

Denne siden viser opplysninger om Leif A. Lier fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Leif A. Lier
NSD id-nummer: 28803
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1996 Utredning av behovet for lovregulering av private etterforskere. Privatetterforskningsutvalget Vanlig medlem Av departement 301 Politiinspektør 1970
1997 Utredning av behovet for lovregulering av private etterforskere. Privatetterforskningsutvalget Vanlig medlem Av departement 301 Politiinspektør 1970