FORVALTNINGSDATABASEN

Utredning av behovet for lovregulering av private etterforskere. Privatetterforskningsutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utredning av behovet for lovregulering av private etterforskere. Privatetterforskningsutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utredning av behovet for lovregulering av private etterforskere. Privatetterforskningsutvalget
Utvalgsnummer: 4139000
Opprettelsesår: 1996
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1996 Justis- og politidepartementet 9 0 0 0
1997 Justis- og politidepartementet 9 0 4 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1996 Vanlig medlem Helge Johan Størkersen 1 217 Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Harald Olsen 1 219 Student Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Pål Gundersen 1 230 Sekretær Av departement 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Gerd Egede-Nissen 2 301 Politiadjutant Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Bjørn Frang 1 301 Daglig Leder Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Gro Torun Smogeli 2 301 Politiadjutant Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Leif A. Lier 1 301 Politiinspektør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Mary Tøvels Reklev 2 301 Privat Etterfor Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Anne Berit Kvis Østmoe 2 301 Advokat Av departement 1970
1996 Leder Inger Myhr 2 628 Sorenskriver Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Helge Johan Størkersen 1 217 Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Harald Olsen 1 219 Privat Etterfor Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Pål Gundersen 1 230 Sekretær Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Gro Torun Smogeli 2 301 Politiadjutant Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Mary Tøvels Reklev 2 301 Privat Etterfor Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Anne Berit Kvis Østmoe 2 301 Advokat Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Leif A. Lier 1 301 Politiinspektør Av departement 1970
1997 Sekretær, ikke medlem Gerd Egede-Nissen 2 301 Politiadjutant Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Bjørn Frang 1 301 Daglig Leder Av departement 1970
1997 Leder Inger Myhr 2 628 Sorenskriver Av departement 1970