FORVALTNINGSDATABASEN

Gro Torun Smogeli

Denne siden viser opplysninger om Gro Torun Smogeli fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gro Torun Smogeli
NSD id-nummer: 29165
Fødselsår: 1960
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1996 Utredning av behovet for lovregulering av private etterforskere. Privatetterforskningsutvalget Vanlig medlem Av departement 301 Politiadjutant 1970
1997 Utredning av behovet for lovregulering av private etterforskere. Privatetterforskningsutvalget Vanlig medlem Av departement 301 Politiadjutant 1970