FORVALTNINGSDATABASEN

Karl Sæther

Denne siden viser opplysninger om Karl Sæther fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Karl Sæther
NSD id-nummer: 29237
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1996 Sakkyndig råd for fiskefartøyer Vanlig varamedlem Av departement Fiskebåtreder 1970
1997 Sakkyndig råd for fiskefartøyer Vanlig varamedlem Av departement Fiskebåtreder 1970